Na základě námi zpracovaného projektu a cenové nabídky má klient možnost se rozhodnout, bude-li zakázku realizovat u naší firmy. Samotná realizace interiéru či kuchyně se pak skládá z několika kroků.

1.	POTVRZENÍ OBJEDNÁVKY
1.

POTVRZENÍ OBJEDNÁVKY
Uzavření smlouvy o dílo a stanovení termínů.

2.	ZAMĚŘENÍ PROSTORU
2.

ZAMĚŘENÍ PROSTORU
Přesné zaměření prostorů před odesláním do výroby.

3.	KONTROLA INSTALACÍ
3.

KONTROLA INSTALACÍ
Kontrolu instalací provádí zástupce firmy Sedlák Interier. Zároveň domluví přesný termín zahájení montáže.

4.	MONTÁŽ
4.

MONTÁŽ
Montáž kuchyně a zaměření pracovních desek včetně obkladů. Zahájení realizace montáže interiérů.

5.	KOMPLETACE DÍLA
5.

KOMPLETACE DÍLA
Osazení kamenných desek a obkladů. Finální kompletace díla.

6.	PŘEDÁNÍ DÍLA
6.

PŘEDÁNÍ DÍLA
Předání kuchyně a interiérů k užívání.